Những lưu ý “vàng” trong biên bản thanh lý hợp đồng nhà chung cư

Biên bản thanh lý hợp đồng mua nhà là gì ?
Về cơ bản, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ có nội dung đều giống nhau. Chỉ trừ những loại biên bản đặc thù trong xây dựng, cung ứng thiết bị… thì có những điều khoản chi tiết hơn.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua căn hộ chung cư

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua nhà chung cư——————oOo—————-


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                              (Ký tên, đóng dấu)


Các trường hợp cần thanh lý hợp đồng mua nhà chung cư


Đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản mà bán lại nhà ở đã mua cho tổ chức, cá nhân khác thì còn phải tuân thủ các quy định sau đây: 

  1. Nếu đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì phải thực hiện việc mua bán nhà ở theo đúng thủ tục quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự (bên bán phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp, các bên phải lập hợp đồng mua bán nhà ở và nộp thuế cho Nhà nước theo quy định); 
  2. Nếu chưa nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư này mà không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.


Trường hợp người mua muốn thanh lý hợp đồng trước khi trả đủ tiền mua nhà


Sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, 2 bên phải thông báo với chủ đầu tư ghi nhận về việc chuyển nhượng này.

Trường hợp người bán nhận tiền cọc nhưng không muốn bán cho người mua 


Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nhằm ghi nhận lại các nghĩa vụ còn lại và ý chí chấm dứt những quyền, nghĩa vụ của bên mua và bên bán theo hợp đồng chính.Do vậy, khi hợp đồng chính đã quy định rõ ràng điều khoản chẩm dứt hợp đồng và hoàn thành hợp đồng thì các bên không nhất thiết phải lập biên bản thanh lý hợp đồng.Về cơ bản, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ có nội dung đều giống nhau. Chỉ trừ những loại biên bản đặc thù trong xây dựng, cung ứng thiết bị… thì có những điều khoản chi tiết hơn.Theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 18 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.Đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản mà bán lại nhà ở đã mua cho tổ chức, cá nhân khác thì còn phải tuân thủ các quy định sau đây:Nếu bạn đang đặt cọc nhưng lại muốn chấm dứt hợp đồng thì phải tìm người làm thủ tục chuyển nhượng thì bạn sẽ làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán đã ký với chủ đầu tư. Đồng thời bạn sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc từ chủ đầu tư mà sẽ nhận lại từ người nhận chuyển nhượng hợp đồng. Hoặc bạn sẽ được nhận lại số tiền đó từ chủ đầu tư khi chủ đầu tư nhận lại căn hộ và đồng ý trả lại số tiền đó cho bạn.Sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, 2 bên phải thông báo với chủ đầu tư ghi nhận về việc chuyển nhượng này.

Trường hợp người mua đã đặt cọc và tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng người bán lại thay đổi ý định và không muốn bán nhà/đất nữa thì phải chịu trách nhiệm bồi thường vì phá vỡ hợp đồng. 


Trong trường hợp này, hai bên tiến hành làm biên bản thanh lý hợp đồng, trong đó ghi nhận những trách nhiệm mà bên bán đã cam kết với bên mua như đã quy định.


Không ký hợp đồng thanh lý mua nhà chung cư khi chưa có sổ hồng


Thực trạng hiện nay, không ít các trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính khiến công trình bị đình chỉ; hoặc thanh lý hợp đồng khi chưa cấp sổ hồng cho người mua khiến rất nhiều người rơi vào nguy cơ mất cả tiền và nhà; đặc biệt là những công trình phải bỏ dở. 


 

Đứng trước tình huống này người mua cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?Trong hợp đồng mua nhà chung cư, chủ đầu tư không chỉ có nghĩa vụ hoàn thiện các hạng mục công trình, bàn giao cho người mua và làm sổ hồng trước khi thanh lý hợp đồng.Mặt khác, hồ sơ xin cấp sổ hồng cũng không yêu cầu biên bản thanh lý hợp đồng. Vì vậy, nếu chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục làm hồ sơ cấp sổ hồng cho bạn thì không nên ký biên bản thanh lý hợp đồng mua nhà.Trước khi ký biên bản thanh lý, người mua nên đọc lại kỹ các điều khoản đã ký để xem chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa. Có những nghĩa vụ nào vi phạm, từ đó mới nêu rõ trong biên bản để bảo vệ quyền lợi của mình.